Kırmızı Başlıklı Kız

Kırmızı Başlıklı Kız , büyükannesine yiyecek götürmek için ormanda yürüyordur. Bu sırada, kızı izleyen ve onu yemek isteyen bir kurt vardır. Kurt kıza nereye gittiğini sorar kız da cevaplar. Kurt, kıza bazı çiçekleri almasını söyler. O, bunu yaparken, kurt, büyükannenin evine gider, ve onu yer, sonra büyükanne olarak kendinin gizler ve sonra kurt kızı da yer. Sonra bir ormancı eve, gelir, ve kurtun vücudunu açar. O, hala canlı olan büyükanne ve kızı kurtarır ve onların yerine kurdun vücuduna taş koyar.