İşaret Dili

İşaret dili işitme veya konuşma engellilerin aralarında iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve bir bütün olarak vücut dilini kullanarak oluşturdukları sessiz, görsel bir dildir.

İşaret dili hemen hemen her insanın bilmesi ya da öğrenmesi gereken, İngilizce gibi gramerlere sahip evrensel bir dildir. Çeşitli iş imkanlarına da olanak sağlayan işaret dili çeşitli dezavantajlı kişilerle iletişim kurmamızı sağlar. İstenildiği zaman kolayca öğrenilebilen işaret dili gün geçtikçe önemi arttırmakta.